Construcció de jardins

Construïm el jardí dels teus somnis

SISTEMES DE REG

Un dels principals problemes pel que fa al reg dels jardins és l’elevat cost que suposa el rebut de l’aigua si no hi tenim un control exhaustiu.

Dissenyem i instal·lem sistemes de reg. Per aspersió, difusió o degoteig, per a jardins i terrasses. Podem dissenyar un reg optimitzant-lo perquè tingui el consum just i necessari en funció de les plantes a regar, tenint en compte les seves necessitats i del cabal i pressió d’aigua que es disposa a la instal·lació.

També assessorem sobre l’aprofitament d’aigües de pluja per a reg. Actualment estem instal·lant sistemes de telegestió que ens permeten el control total dels nostres sistemes de reg, podent conèixer els consums, possibles fuites d’aigua, prevenció d’avaries i fins i tot connectant-nos a estacions meteorològiques, aturar els regs quan plogui o quan hi hagi previsió de pluja, per estalviar i optimitzar els consums d’aigua.

JARDINS VERTICALS & COBERTES VEGETALS

Una altra manera de gaudir de les plantes és cobrint murs i parets totalment verticals amb unes estructures metàl·liques que permeten que les plantes hi visquin i s’hi desenvolupin com en un jardí, però de forma vertical.

Aquesta solució permet suavitzar totes aquelles construccions que, per impacte directe dels elements constructius com el formigó, la fusta o el prefabricat, generen un entorn fred i sense vida. Un jardí vertical pot tenir moltes utilitats, sigui en espais petits o fins i tot per cobrir façanes d’edificis en la seva totalitat.

D’altra banda, les cobertes vegetals converteixen qualsevol coberta d’obra d’un edifici, pavelló esportiu, aparcament o magatzem en una nova àrea verda dins del nucli on es troba ubicat. A banda de l’efecte estètic, ofereixen un estalvi energètic per la vivenda. Alguns dels avantatges d’incorporar aquestes estructures són, entre d’altres, la minimització de l’impacte visual, la reducció de la calor irradiada dins del mateix nucli urbà, la conversió de diòxid de carboni a oxigen, aïllant tèrmic davant les variacions de temperatura, protegint la impermeabilització, millorant la insonorització i, estèticament, millora la imatge general de la construcció.

GESPA ARTIFICIAL

Instal·lem gespa artificial en jardins i terrasses. La gespa artificial, a diferència de la natural, s’adapta a tota mena d’espais: edificis, terrasses, aparadors de botigues, zones interiors i molts més.

Aquesta gespa permet jugar amb tota classe de tonalitats i formes gaudint de l’espai verd, evitant el manteniment i eliminant el consum d’aigua.

RESTAURACIONS AMBIENTALS

La restauració ambiental ha guanyat importància en totes les execucions d’obra civil que es realitzen dins d’un espai amb un entorn natural. Les principals actuacions són: replantacions d’espècies autòctones, hidrosembres I hidromantes.

La hidrosembra i les hidromantes són dues tècniques que permeten projectar una barreja composta de llavors, adob, estabilitzant i fixador que permet fer germinar les llavors sobre terres de molt mala qualitat, fins I tot, talussos gairebé verticals I de composició dura o rocosa.

D’altra banda, la replantació d’espècies autòctones, com bé indica el nom, consisteix en tornar a plantar espècies originàries d’un indret que han quedat malmeses pel pas del temps, els fenòmens atmosfèrics, per causes humanes o per afectacions d’obres.

FUSTA EXTERIOR

Treballem la fusta per a exteriors, des de la instal·lació de paviments de fusta fins a la construcció de jardineres, escales o estructures com pèrgoles o porxos. La fusta podrà ser tractada de pi o bé d’orígens tropicals. També podem utilitzar fusta tecnològica (artificial o sintètica). Estudiem l’entorn a decorar i proposem un disseny amb els materials més moderns i innovadors.

Actualment hi ha un ampli ventall de materials construïts amb resines que eviten que es descoloreixin o es ressequin amb el pas del temps, a part de presentar formes més arrodonides i modernes que donen un toc especial als espais.

T’escoltem i t’assessorem la millor opció a les teves necessitats

RESPONSABLE: Jardineria Girona SLU | FINALITAT: respondre a les vostres sol·licituds i consultes. | LEGITIMACIÓ: acceptes de forma expressa, lliure i inequívoca la recollida de les teves dades i el tractament consegüent. | DESTINATARIS: Jardineria Girona SLU i no seran cedits a tercers, excepte obligació legal. | DRETS: teniu dret d'accés, rectificació, portabilitat, cancel·lació, oposició i oblit de les vostres dades. Podeu exercir aquests drets sol·licitant-ho a través del correu info@jardineriagirona.com | PROCEDÈNCIA: del mateix interessat.

Enviar WhatsApp