SISTEMES DE REG

Un dels principals problemes pel que fa al reg dels jardins és l’elevat cost que suposa el rebut de l’aigua si no hi tenim un control exhaustiu. Dissenyem i instal·lem sistemes de reg per aspersió, difussió o goteig, per a jardins i terrasses. Podem dissenyar un reg optimitzant-lo perquè tingui el consum just i necessari en funció de les plantes a regar, tenint en compte les seves necessitats i del cabal i pressió d’aigua que es disposa a la instal·lació. També assessorem sobre l’aprofitament d’aigües de pluja per a reg. Actualment estem instal·lant sistemes de telegestió que ens permeten el control total dels nostres sistemes de reg, podent conèixer els consums, possibles fuites d’aigua, prevenció d’avaries i fins i tot connectant-nos a estacions meteorològiques, aturar els regs quan plogui o quan hi hagi previsió de pluja, per estalviar i optimitzar els consums d’aigua.

Enviar WhatsApp