RESTAURACIONS AMBIENTALS

La restauració ambiental ha guanyat importància en totes les execucions d’obra civil que es realitzen dins d’un espai amb un entorn natural. Les principals actuacions són: replantacions d’espècies autòctones, hidrosembres i hidromantes.

La hidrosembra i les hidromantes són dues tècniques que permeten projectar una barreja composta de llavors, adob, estabilitzant i fixador que permet fer germinar les llavors sobre terres de molt mala qualitat, fins i tot, talussos gairebé verticals i de composició dura o rocosa.

D’altra banda, la replantació d’espècies autòctones, com bé indica el nom, consisteix en tornar a plantar espècies originàries d’un indret que han quedat malmeses pel pas del temps, els fenòmens atmosfèrics, per causes humanes o per afectacions d’obres.

Enviar WhatsApp