JARDINS VERTICALS & COBERTES VEGETALS

Una altra manera de gaudir de les plantes és cobrint murs i parets totalment verticals amb unes estructures metàl·liques que permeten que les plantes hi visquin i s’hi desenvolupin com en un jardí, però de forma vertical. Aquesta solució permet suavitzar totes aquelles construccions que, per impacte directe dels elements constructius com el formigó, la fusta o el prefabricat, generen un entorn fred i sense vida. Un jardí vertical pot tenir moltes utilitats, sigui en espais petits o fins i tot per cobrir façanes d’edificis en la seva totalitat. D’altra banda, les cobertes vegetals converteixen qualsevol coberta d’obra d’un edifici, pavelló esportiu, aparcament o magatzem en una nova àrea verda dins del nucli on es troba ubicat. A banda de l’efecte estètic, ofereixen un estalvi energètic per la vivenda. Alguns dels avantatges d’incorporar aquestes estructures són, entre d’altres, la minimització de l’impacte visual, la reducció de la calor irradiada dins del mateix nucli urbà, la conversió de diòxid de carboni a oxigen, aïllant tèrmic davant les variacions de temperatura, protegint la impermeabilització, millorant la insonorització i, estèticament, millora la imatge general de la construcció.

Enviar WhatsApp